Den automatiska och intelligenta routing som Apix har utvecklat gör e-faktureringen enkel, smidig och felfri.

Apix upprätthåller interna register med faktureringsinformation. Denna information används för att automatiskt identifiera i vilket format er fakturamottagare vill ha sin faktura. Företaget behöver inte längre upprätthålla egen information om hur era mottagare tar emot fakturor, den saken sköter vi.

Apix routar kundfakturorna automatiskt enligt mottagarens önskemål, antingen som e-faktura eller som pappersfaktura. Fakturorna skickas alltid till kunden i önskat, korrekt format.

Automatisk routing minskar risken för fel. Apix känner igen fakturamottagaren med hjälp av dess organisationsnummer och använder en bekräftad och uppdaterad e-fakturaadress. Du slipper krånglig inmatning av e-fakturaadresser i faktureringssystemet och slipper upprätthålla adressuppgifter.

Om du som kund ändå vill ha styra vilken faktura som går via vilken distributionskanal är det givetvis helt möjligt det också.