Utöka er verksamhet.

Ge dina kunder ett lätt och underhållsfritt sätt att skicka och ta emot smarta fakturor.

Integrera utskick och mottagning

Att integrera Apix smarta fakturaplattform i er mjukvara gör det möjligt för era kunder att börja skicka och ta emot fakturor på en gång, utan att installera något och utan väntande på testfakturor.

Kunderna kan ta tjänsten i bruk genom att trycka på en knapp. Apix ser till att fakturorna kommer fram på ett tryggt sätt, i det format som mottagaren vill ha dem. Fakturorna når företag, privatpersoner, kommuner och andra, även i övriga Norden. Apix är en certifierad PEPPOL-accesspunkt.

Apix utvecklar aktivt såväl e-fakturabranschen som vår egen platform och våra tjänster. Om e-fakturaformat ändras, uppdaterar vi vår plattform, så att slutkunden inte behöver tänka på format och teknologier. Det enda kunderna behöver tänka på är sina egna affärer.

Och då inget behöver installeras, går heller inget sönder.

Möjliggör fakturadata av hög kvalitet

Att ”bara” skicka och ta emot fakturor elektroniskt är inte allt. Riktiga e-fakturor innehåller all fakturainformation som finns i avsändarens faktureringssystem – utan fel.

Att skicka fakturainformation elektroniskt på ett korrekt sätt, innebär inte bara att mottagaren kan automatisera fakturamottagning och betalningar, utan förenklar och förbättrar även t.ex. fakturaförsäljning där en tredje part köper leverantörens fakturor och skickar dem vidare till mottagaren. Effektiva inköpsanalyser kräver information om varor och tjänster som har köpts (dvs fakturadata på radnivå).

För att kunna ta företaget till nästa nivå, behöver kunderna mer än vad som är möjligt med PDF- och pappersfakturor. Integration mot Apix smarta fakturaplattform ger kunderna möjligheter att göra stora besparingar och hantera sina kassaflöden på ett smartare sätt.

Förbättra användarupplevelsen

Apix breda API gör fakturering lätt för era kunder. Istället för att bara skicka och ta emot fakturor, ger den möjlighet att söka e-fakturaadresser, kolla fakturornas leveransstatus, eller hämta fakturan från Apix fakturaarkiv.

Detta var bara några exempel på vad vår plattform kan ge er tillgång till. Om ni skulle vilja skapa något ytterligare för era kunder, fråga oss och vi hjälper er vidare.

Läs mer...

Utöka er tjänsteportfölj

Apix har flera olika partners som erbjuder ytterligare tjänster, redan tillgängliga och integrerade i vår smarta fakturaplattform. Ni kan enkelt erbjuda dessa tjänster till era kunder, som på så sätt snabbt kan ta i bruk t.ex. fakturafinansiering och inköpsanalyser, för att nämna ett par.

Läs mer...

Öka er omsättning

Vet ni hur många fakturor era kunder skickar eller tar emot per år? Hur mycket pengar de spenderar på fakturering?

Att integrera Apix som en del av er tjänst är riskfritt – vi har inga integrations- eller månadsavgifter. Vi har inga avgifter för att lägga till nya kunder, eller för att kontakta vår kundtjänst. Vi tar bara betalt för de fakturor som era kunder skickar eller tar emot.

Sälj faktureringstjänsten, såväl för kund- som leverantörsfakturor, till era kunder. Om det passar er bättre att Apix skriver avtal med era kunder och ni får en provision, är även det möjligt i vår flexibla modell.

Beräkna er ökade omsättning...

Bli vår partner

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er och era kunder!

Kontakta oss:

info@apixmessaging.se

Jag vill ha mer information:

    Categories: För partners