Välkommen till Apix blogg

Här skriver vi om sånt som händer i e-fakturavärlden, hos oss eller bara sånt som vi tycker är roligt.

E-faktura 2022

01/11/2022

Apix Messaging växte under 2021, såväl i Sverige som i Finland. Vi har inte de helt fastställda siffrorna ännu, men även om e-fakturan ännu i Sverige är på tillväxt jämfört med de nordiska grannländerna, så är det allt fler företag som väljer att använda e-faktura.

Detta beror på några olika saker, men värt att nämna är att de allra flesta system numera gör det enkelt att skicka e-fakturor, vilket inte minst syns inom SME-företagen. Under 2021 har andelen SME-företag som väljer att ta emot e-faktura även ökat rejält, även om det återigen jämfört med grannländerna är blygsamma siffror procentuellt.

Under 2022 tror vi att den här utvecklingen kommer att snabbas på ytterligare. Nyttan med digitalisering nås förstå fullt ut när man information går helt digitalt från avsändare till mottagare. Eftersom vi är nyfikna av oss talar vi ofta med kunder och andra som hanterar fakturor (och andra dokument som kvitton eller ordrar) om hur digitaliseringen fungerar, och inte sällan finns alla bitar i teorin på plats. På ytan ser en faktura ut att gå helt digitalt, men om man skrapar lite på det ser man snabbt att det som egentligen har skett är att någon har skickat en PDF till en "automatisk" OCR-lösning, där halva fakturan har blivit inläst, och av den information som har blivit läst är en alldeles för stor andel felaktigt inläst (det klasssiska exemplet: ett S har blivit en 5:a). Så någon får göra ett manuellt jobb och korrigera informationen ändå.

En e-faktura har inget av dessa problem, eftersom ingen information behöver slängas bort, och ingen information behöver korrigeras manuellt.

Självklart kräver detta ändå att alla system som används på vägen faktiskt använder all information korrekt, och det är inte nödvändigtvis fallet. Många vittnar om system som även för en e-faktura slänger bort radinformation, eller system som är anpassade för PDF:er och därför använder information som *brukar* komma på sådana.

Här ligger en av nycklarna under det kommande året, eller åren. Apix arbetar ständigt tillsammans med våra systempartners för att e-fakturatjänsten ska vara så enkel och smidig för systemanvändarna som möjligt, och för att all information som kan finnas i fakturan faktiskt tas tillvara på.

Apix önskar ett gott nytt år och ett lika e-fakturarikt som virusfritt 2022!

Läs mer>

Gällande Log4j

12/17/2021

De senaste dagarna har det kommit en hel del nyheter och information om en sårbarhet som är framträdande i en komponent, "log4j", som främst används i Java-program.

På Apix arbetar vi kontinuerligt med att upprätthålla datasäkerheten. Så snart denna nya sårbarhet upptäcktes utvärderade vi de eventuella effekterna på Apix tjänster. Våra tjänster påverkas dock inte.

Våra kunders data har inte äventyrats. Våra kunder behöver inte göra några åtgärder.

Apix har inte Log4j i bruk på de tjänster som exponeras mot Internet. Intern användning av log4j har korrigerats till den senaste versionen.

Vårt säkerhetsteam fortsätter kontinuerligt att göra mycket arbete angående detta.

Läs mer>

Accountor köper hela aktiekapitalet i Apix Messaging

04/07/2021

Accountor, en leverantör av finansiella tjänster, personaladministrationstjänster och mjukvara, har förvärvat hela aktiekapitalet i Apix Messaging AB:s moderbolag, finländska Apix Messaging Oy, och därmed även i Apix svenska verksamhet.

För våra kunder och partners fortsätter vår verksamhet efter förvärvet som tidigare. Apix kommer att fortsätta under sitt tidigare namn som ett oberoende företag inom Accountor Group. Företagets ledning och personal kommer att fortsätta arbeta i sina nuvarande positioner. Våra produkter, kontrakt, tjänster och övrig verksamhet är oförändrade och förvärvet kräver inga åtgärder från våra kunder och partners.

Vi kommer att fortsätta fokusera på våra kärnområden, dvs. fakturatransaktions- och meddelandetjänster relaterade till automatisering av ordrar och logistikkedjor. Vår affärsmodell som operatör av digitala affärstransaktioner är baserad på ett starkt partnerskap med olika system och tjänsteleverantörer. Denna samarbetsmodell kommer att fortsätta med alla våra partners och kunder precis som tidigare.

Förvärvet ger nu Apix en möjlighet att investera ännu mer i tillväxt och utveckling som en strategisk del av Accountors satsning på SME-sektorn.

För våra kunder kommer Apix i framtiden, som en del av Accountor Group, att ha bättre möjligheter att stärka sin position i alla nordiska länder, och i synnerhet på den svenska marknaden.

Accountors pressmeddelande (på finska)

Ha en fortsatt fin vår!

Peter Törnroth

För mer information:

Peter Törnroth, VD Apix Messaging AB, peter.tornroth@apixmessaging.se, +46(0)70 314 305

Läs mer>

Webinarie-inspelning: Systemintegration mot e-fakturatjänster

05/25/2020

Apix Messagings Patrik Ehrnsten höll i förra veckan ett webinarie med lite mer teknisk inriktning, riktat främst mot den som är intresserad av att sätta upp en e-fakturalösning i sitt eget affärssystem. Här finns hela inspelningen att se.

Läs mer>

Webinarie: Systemintegration mot e-fakturatjänster

05/11/2020

Välkommen till Apix Messagings nästa webinarie, den 19:e maj klockan 10:00.

Den här gången kommer vi att tala om möjligheter och fallgropar när man bygger en e-fakturalösning i sitt affärssystem. Apix har erfarenhet av integrationer mot över 100 olika affärssystem i Norden och i detta webinarie kommer vi dela med oss av dessa erfarenheter.

Vi kommer bl.a. att tala om:

  • Format och fakturainnehåll
  • Transportprotokoll, API:er samt tilläggstjänster
  • Hur man kombinerar e-fakturatjänsten med pappers- och PDF-fakturor, både vad gäller kund- som leverantörsfakturor
  • Typfall och saker att undvika under utveckling och underhåll
  • Hur ser framtiden ut?
  • Med mera

Anmäl er till webinariet här. Vi kommer självklart som vanligt spela in och lägga ut webinarieinspelningen på vår hemsida i efterhand.

Webinariet kommer att hållas av Patrik Ehrnsten, Projektledare på Apix Messaging.

Läs mer>

Magenta är nu partner med Apix

05/05/2020

Apix får hela tiden nya partners, vars kunder kan skicka och ta emot e-fakturor på ett smart och enkelt sätt. Det senaste tillskottet är ekonomisystemet Magenta. Magentas kunder kan både skicka och ta emot e-fakturor, brev och email direkt i sitt system, tack vare Apix integrerade tjänst.

Vi är alltid lika glada att kunna välkomna nya system till vårt nätverk. Läs mer om hur man går till väga på Magentas hemsida.

Magenta1d
Läs mer>
Categories: Other