Funktioner för att skicka fakturor

Automatisk routing

EXCERPT: Apix upprätthåller interna register med faktureringsinformation. Denna information används för att automatiskt identifiera i vilket format er fakturamottagare vill ha sin faktura. Företaget behöver inte längre upprätthålla egen information om hur era mottagare tar emot fakturor, den saken sköter vi.

By Heidi Lehtomäki, ago