Kära kund,

Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) kommer att reglera behandlingen av personuppgifter inom EU, och den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Övergångsperioden för GDPR slutar den 25 maj 2018. Därefter kommer dataskyddsförordningen att träda i kraft, och alla organisationer i Sverige och övriga EU måste följa den.

Den nya förordningen kommer att medföra nya ansvarsområden för våra kunder som datainsamlare, och för Apix Messaging AB (nedan kallad Apix) som databehandlare. Personuppgifter omfattar all information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en specifik person.

Apix är en leverantör av affärsdokumentations- och faktureringstjänster, och vi behandlar personuppgifter. Våra kunder betraktas däremot som behandlingsansvariga på grund av de personuppgifter de tillhandahåller Apix system. GDPR gäller främst datainsamlare. Det innebär att ni som behandlingsansvariga måste informera er personal och kunder om era datasäkerhetsmetoder enligt din egen policy.

Dataskyddsförordningen kräver att en behandlingsansvarig och en databehandlare skriver ett ömsesidigt databehandlingsavtal (DPA). Denna stora förändring i tidigare lagstiftning gäller alla Apix kunder. För att göra dokumentationen enklare för våra kunder har vi utarbetat en DPA å era vägnar. Detta avtal omfattar alla detaljer som krävs av GDPR avseende outsourcing av personuppgifter. Om nödvändigt kan detta avtal kompletteras med den registeransvariges egna instruktioner och klausuler.

DPA:et kommer att bifogas till våra tjänsteavtal, och det påverkar inte på något sätt innehållet i avtalade tjänster eller andra kundspecifika villkor.

Uppdateringen till vår kontraktsstruktur som krävs av GDPR kommer inte kräva några åtgärder från er sida, om ni accepterar principerna för personlig databehandling som anges i bilagorna. De ändringar som beskrivs i bilagan till personuppgifter kommer att träda i kraft efter uppsägningstiden som fastställs i avtalet, men senast den 25 maj 2018 när GDPR träder i kraft.

bilagor:

Om du har ytterligare frågor angående villkoren för överenskommelse eller andra personuppgifter, kontakta vår servicedesk: servicedesk@apixmessaging.se 070 385 0564

Vänliga Hälsningar,
Apix Messaging AB