Fler och fler använder e-fakturor, men hur kan man öka andelen? Ska man använda PEPPOL eller andra nätverk? Och vad är en e-fakturaadress?

I det här webinariet ger vi enkla och konkreta tips på hur man såväl kommer igång som får ut maximalt av sin e-fakturalösning.

  • Vem kan skicka och ta emot e-fakturor?
  • Hur får man leverantörerna att skicka fler?
  • Kan mina kunder ta emot e-fakturor?
  • Hur funkar det med e-fakturor till utlandet?