Vi är mycket glada att kunna berätta att vi har inlett ett samarbete med Lowell för smidiga och smarta inkassotjänster.

För Apix är öppenhet en viktig hörnsten, och därför samarbetar vi idag med en mängd partners inom olika områden.

E-fakturan kommer inom de närmaste åren bli allt vanligare i Sverige, inte minst bland företag som vill ha betalt snabbare och mer automatiserat. Finansiella tjänster är ett utmärkt exempel på hur e-fakturan kan hjälpa dessa företag ytterligare.

Vi är oerhört glada att vi nu tack vare samarbetet med Lowell kan ge våra kunder möjligheten att på ett mycket enkelt sätt koppla Lowells inkassotjänster direkt till kundernas egna e-fakturaflöden, vilket förkortar tiden att komma igång, förenklar användningen och hjälper fler att få sina fakturor betalade.

Kontakta oss för mer information. Du kan även läsa mer om samarbetet på Lowells hemsida.