Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

03/22/2018

Den svenska staten har länge varit missnöjd med andelen e-fakturor som skickas i Sverige, om man tittar på grannländerna är Sverige långt efter. För att komma åt det driver man för tillfället två olika frågor, som kommer påverka marknaden stort de närmaste 1-2 åren.

För det första har EU dikterat att alla medlemsländer from början av 2019 måste ha kapacitet att ta emot e-fakturor via det s.k. Peppol-nätverket. Om ett företag skickar en e-faktura den vägen till en statlig kund, är mottagaren skyldig att kunna hantera den. Det är redan idag möjligt att skicka e-fakturor via Peppol till en rad statliga myndigheter, men nu vill man alltså öka på farten.

Parallellt med detta har Ekonomistyrningsverket tagit fram ett lagförslag, som om det röstas igenom i riksdagen kommer göra det obligatoriskt att skicka e-fakturor till den offentliga sektorn from april 2019. Vad det innebär i praktiken är att det inte längre kommer gå att skicka pappers- eller PDF-fakturor, när fakturan är upphandlad.

Detta innebär inte att man måste använda Peppol-nätverket för dessa fakturor. Det finns även fortsättningsvis andra nätverk, men vad det definitivt innebär är att den som vill kunna göra affärer med så många olika parter som möjligt bör försäkra sig om att ha en fakturalösning som klarar av att skicka och ta emot e-fakturor oavsett vilket nätverk en affärspartner, offentlig eller privat, råkar finnas bakom.

Apix har givetvis en sådan lösning. Vi kommer även i framtiden vara en partner som ger er tillgång till såväl Peppol, samtrafiken, email, papper och vilka andra nätverk som kan tänkas finnas. Det enda ni behöver tänka på är att skicka och ta emot fakturor. Vi löser resten!

Läs mer om PEPPOL.

Läs mer>

Adressbok för e-fakturor

12/04/2017
I Norge finns Elma, i Danmark finns Nemhandelsregistret, och i Finland finns Tieke. Alla är centrala register över e-fakturaadresser, i syfte att göra det enkelt att ta reda på vem som kan ta emot eller skicka e-fakturor. I Sverige finns tyvärr inget motsvarande register, vilket av många upplevs som ett hinder för att lätt komma igång med e-fakturering. I Finland har Tieke-registret använts sedan tidigt 2000-tal. Det har dock blivit av allt lägre kvalitet, då informationen inte har gått att lita på, så inom kort kommer en ny digital adressbok lanseras. Tanken är att företagen själva på ett enkelt och säkert sätt ska kunna skriva och uppdatera informationen om dem själva. Registret är ingen konkurrent till Peppol, då även sådana adresser kommer finnas att söka efter. Kanske kan detta vara en väg framåt även i Sverige? Apix som har varit drivande inom det finska projektet presenterade den finska lösningen på det senaste mötet för Nationellt forum för e-faktura, och intresset var stort bland deltagarna. En central databas med alla e-fakturaadresser skulle gynna inte bara operatörer som Apix, utan även affärssystem och kanske framförallt Sveriges alla företag. Vi kommer jobba vidare tillsammans med andra operatörer i branschen för få till stånd en bra lösning. Kanske redan 2018?
Läs mer>

e-fakturor eller e-fakturor?

11/29/2017

Det råder en viss begreppsförvirring kring vad en e-faktura är för någonting. Beroende på vem man talar med kan man få lite olika svar, och olika personer kan kalla samma sak för olika begrepp. Av det skälet ser vi på Apix helst att man talar om fakturor, och olika distributionskanaler. Alla kan skicka en faktura, men hur den går till mottagaren kan skilja sig åt. Här är därför de begrepp vi använder, och vad vi menar med dem.

e-faktura

En e-faktura är en faktura som går elektroniskt från avsändare till mottagare, i strukturerade format som t.ex. XML eller CSV. En PDF är med andra ord inte en e-faktura, även om en e-faktura kan ha en PDF som bilaga. E-fakturor skickas via samtrafiknätverk som t.ex. Peppol. När en leverantör vill skicka en faktura till en kund för första gången behöver inget ny koppling sättas upp för just det ändamålet.

PDF-faktura via email

En faktura som går som PDF via email tolkas av den mottagande parten, antingen manuellt genom att en människa öppnar emailet och läser fakturan, eller genom att fakturan tolkas automatiskt. I det senare fallet är tolkningen precis likadan som för en scannad faktura.

EDI

Inom industrier och branscher där det går mycket trafik i form av ordrar, orderbekräftelser, varukataloger osv används ofta EDI-lösningar. Sådana sätts upp unikt för varje ny koppling från leverantör A till kund B, och kallas därför point-to-point-kopplingar. Även fakturor kan skickas som EDI, när behovet av skräddarsytt innehåll är stort.

Pappersfaktura

En pappersfaktura hanteras av mottagaren precis som en PDF-faktura, antingen manuellt eller automatiskt genom scanning.

Apix modell ger våra kunder möjlighet att öka antalet e-fakturor gentemot PDF- och pappersfakturor, vilket ger stora fördelar för automatisering, minimering av antal fel som uppstår och dessutom ger mycket större möjligheter att få med information som kunden vill ha i sina fakturor. Men självklart kan vi hjälpa dig med alla dessa olika sorters fakturor, beroende på vilka behov just ditt företag har.

Läs mer>

Portaler

11/09/2017

Den som vill ta emot e-fakturor har flera goda skäl till det. Det är billigare och säkrare än scanning, man kan ta emot fakturorna snabbare, med mer information och få ökad automatisering. Ett stort hinder för många, i strävan att nå högra e-fakturagrad, är att leverantörerna inte tycker att e-fakturering är tillräckligt enkelt. Som mottagande kund vill man då naturligtvis att leverantörerna ska kunna skicka e-fakturor så lätt som möjligt, så att man inte fastnar med pappers- och PDF-fakturor, med de brister, kostnader och problem som det innebär.

Vi på Apix försöker alltid hitta sätt att göra e-fakturering enkelt. Inom kort kommer vi därför lansera vår e-fakturaportal, som ger vem som helst möjlighet att skicka e-fakturor, utan uppsättnings- eller månadskostnader. Apix stora nätverk av partners och operatörer gör att man för en låg kostnad kan skicka e-fakturor till i stort sett alla mottagare i Sverige. Det gäller givetvis även mottagare inom Peppol.

Vår portal kommer även ge våra kunder möjligheten att t.ex. se på sina fakturor, ladda ner eventuella bilder och bilagor och leta upp och ladda ner gamla fakturor. Allt för att göra tjänsten så lättillgänglig som möjligt.

Håll ögonen öppna, så berättar vi snart mer!

Läs mer>

I kundernas tjänst

10/30/2017

Hur många olika system använder ditt företag? Hur många systemleverantörer skulle ni vilja ha? Färre, va?

Tänk dig att du vill gå och handla äpplen, men när du kommer till butiken får du veta att just äpplen måste du handla någon annanstans, av någon annan. Du får fina broschyrer om äpplens förträfflighet, och erbjuds mot en uppstarts- och månadsavgift köpa äpplen. Men du känner mest att allt du ville var att köpa äpplen i din butik, utan krångel.

Så borde det vara med e-fakturor också. Ditt företag använder ett system för att hantera fakturor och bokföring, och samma system borde också gå att användas för att skicka e-fakturor. Det ska inte vara svårare än att skicka en pappersfaktura, bara billigare.

De system Apix Messaging samarbetar med fungerar så. De levererar riktigt bra affärssystem till ditt företag, vi ser till att fakturorna distribueras till rätt plats, på rätt sätt.

Ditt företag behöver därmed inget avtal med oss, inget nytt system och ingen ny leverantör av tjänster. Du behöver inte ens veta att Apix finns. Så fungerar framtidens e-fakturaoperatör.

Läs mer>

Onödiga hinder

10/20/2017

Vi på Apix vet att e-fakturor är överlägsna papper och PDF:er. Ändå ser vi att många svenska företag tvekar med att skicka e-fakturor, och skälen till det är flera. De goda nyheterna är att dessa skäl alltmer börjar försvinna.

Många vill inte investera i en ny lösning, eftersom det tar lång tid innan de billigare transaktionsavgifterna täcker den kostnaden. Apix erbjuder kunder och partners möjligheten att skicka och ta emot e-fakturor utan uppstarts- och månadsavgifter.

Ett annat utbrett hinder är att mottagande kunder vill godkänna sina leverantörer som e-fakturasändare innan trafiken sätts igång. Apix kunder behöver inte göra det, då vi ser det som ett onödigt steg och något som avskräcker många från att sätta igång. En e-faktura är säkrare och enklare att spåra än en pappersfaktura, så det finns ingen anledning att inte låta leverantörerna skicka e-fakturor.

Eftersom Apix inte tar betalt per ny uppkoppling försvinner också skälen att be små leverantörer, som kanske inte skickar så många fakturor per månad eller år, att skicka via portaler eller på papper. En ny leverantör innebär inte en ny uppkoppling och inte heller någon ny kostnad. Varje skickad och mottagen e-faktura blir en ren vinst.

Så vad väntar ni på? Sätt igång att skicka e-fakturor idag. Och om ni har en e-fakturaleverantör som stoppar era tillväxt av e-fakturor, byt till en som inte gör det. Det är inte svårare än så.

Läs mer>
Categories: Blog section