PEPPOL kommer – är ni beredda?

05/30/2018

Igår hölls AP-fora, med fokus på PEPPOL. Det finns ännu en del frågor om hur svenska aktörer ska agera när PEPPOL blir allt mer använt framöver, t.ex. gällande olika format. Eftersom det är förenat med en del lagkrav är det viktigt att hänga med, men samtidigt ska man inte som företagare bli alltför orolig.

Med rätt partner som accesspunkt för PEPPOL kan man fortsätta att fokusera på själva fakturahanteringen. Med Apix som partner kan man sedan leva i visshet om att man klarar de lagkrav som ställs och att man kan såväl ta emot som skicka e-fakturor via PEPPOL.

Med det sagt, läs gärna på om de kommande kraven som ställs och vad det innebär för er.

Läs mer om PEPPOL.

Läs mer>

Vilse i Peppol-djungeln

05/15/2018

Många undrar vad Peppol är för något. Det är förstås en mycket relevant fråga, särskilt nu när Peppol breder ut sig mer och mer, inte bara i Sverige. Men vad är skillnaden mellan Peppol och annan e-fakturering, undrar många.

Det korta svaret är att det egentligen inte är någon skillnad alls. Likt annan standardiserad e-fakturering bygger det på två ganska enkla idéer: en gemensam modell för vilken information som kan och skall ingå i en e-faktura, samt standardiserad metoder för hur fakturorna ska skickas mellan olika parter.

Det lite längre svaret är att det finns några saker som är speciella med Peppol:

- med Peppol kommer du kunna nå till och ta emot fakturor från den offentliga sektorn, och så länge fakturan är i enlighet med den standard som är definierad, kommer fakturan att gå fram till mottagaren

- den svenska myndigheten som ansvarar för Peppol tillhandahåller en enkel söktjänst för alla mottagare som ingår i Peppol-nätverket

Vi på Apix tycker dock inte att detta är något som ditt företag ska behöva hålla reda på. Ni har säkert flera olika kunder och leverantörer, och allt ni vill är att kunna skicka och ta emot e-fakturor, utan att behöva hålla reda på format, protokoll och annat fikonspråk. Med Apix får ni en partner som säkrar er tillgång till de olika nätverk som finns, och de som eventuellt kommer komma i framtiden. Allt ni behöver göra är att ha ett system för att hantera era fakturor, så sköter vi distributionen, oavsett vad metoden för att transportera fakturorna kallas.

På så sätt kan ni fokusera på e-fakturans fördelar, den rikare informationen, den ökade säkerheten och den högre kvaliteten.

Läs mer om PEPPOL.

Läs mer>

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

03/22/2018

Den svenska staten har länge varit missnöjd med andelen e-fakturor som skickas i Sverige, om man tittar på grannländerna är Sverige långt efter. För att komma åt det driver man för tillfället två olika frågor, som kommer påverka marknaden stort de närmaste 1-2 åren.

För det första har EU dikterat att alla medlemsländer from början av 2019 måste ha kapacitet att ta emot e-fakturor via det s.k. Peppol-nätverket. Om ett företag skickar en e-faktura den vägen till en statlig kund, är mottagaren skyldig att kunna hantera den. Det är redan idag möjligt att skicka e-fakturor via Peppol till en rad statliga myndigheter, men nu vill man alltså öka på farten.

Parallellt med detta har Ekonomistyrningsverket tagit fram ett lagförslag, som om det röstas igenom i riksdagen kommer göra det obligatoriskt att skicka e-fakturor till den offentliga sektorn from april 2019. Vad det innebär i praktiken är att det inte längre kommer gå att skicka pappers- eller PDF-fakturor, när fakturan är upphandlad.

Detta innebär inte att man måste använda Peppol-nätverket för dessa fakturor. Det finns även fortsättningsvis andra nätverk, men vad det definitivt innebär är att den som vill kunna göra affärer med så många olika parter som möjligt bör försäkra sig om att ha en fakturalösning som klarar av att skicka och ta emot e-fakturor oavsett vilket nätverk en affärspartner, offentlig eller privat, råkar finnas bakom.

Apix har givetvis en sådan lösning. Vi kommer även i framtiden vara en partner som ger er tillgång till såväl Peppol, samtrafiken, email, papper och vilka andra nätverk som kan tänkas finnas. Det enda ni behöver tänka på är att skicka och ta emot fakturor. Vi löser resten!

Läs mer om PEPPOL.

Läs mer>
Categories: Blog section