Apix är s.k. accesspunkt för PEPPOL och det innebär att med oss som partner har ditt företag tillgång till hela nätverket, oavsett om ni vill skicka eller ta emot e-fakturor. Om ni redan använder e-fakturor via Apix kan ni omedelbart komma igång med PEPPOL.

PEPPOL är ett fyrahörnsnätverk, vilket innebär att det är helt öppet och färdigt för er att använda. Allt ni behöver göra är som vanligt att se till att ha en e-fakturalösning, så tar vi hand om resten.

PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare, bland annat genom att det är lätt att ansluta nya affärspartners och hantera meddelanden mellan olika lösningar. Den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL förvaltar och vidareutvecklar lösningen.