Välkommen till Apix Messagings nästa webinarie, den 19:e maj klockan 10:00.

Den här gången kommer vi att tala om möjligheter och fallgropar när man bygger en e-fakturalösning i sitt affärssystem. Apix har erfarenhet av integrationer mot över 100 olika affärssystem i Norden och i detta webinarie kommer vi dela med oss av dessa erfarenheter.

Vi kommer bl.a. att tala om:

  • Format och fakturainnehåll
  • Transportprotokoll, API:er samt tilläggstjänster
  • Hur man kombinerar e-fakturatjänsten med pappers- och PDF-fakturor, både vad gäller kund- som leverantörsfakturor
  • Typfall och saker att undvika under utveckling och underhåll
  • Hur ser framtiden ut?
  • Med mera

Anmäl er till webinariet här. Vi kommer självklart som vanligt spela in och lägga ut webinarieinspelningen på vår hemsida i efterhand.

Webinariet kommer att hållas av Patrik Ehrnsten, Projektledare på Apix Messaging.