Nebula Oy

Domän: Finland 
Y-tunnus: 2305424-7 
Tjänser: Datakommunikation och datacentertjänster

Amazon Web Services

Domän: Finland, Irland, Tyskland 
Tjänster: Molntjänster för datalagring och skalbara, virtuella servrar

21Grams Ab

Domän: Sverige 
Org.nummer: 556666-3729 
Tjänster: Print- och brevtjänster i Finland, Sverige, Norge och Danmark

Postnord Strålfors Oy

Domän: Finland 
Y-tunnus: 0115061-7 
Tjänster: Print- och brevtjänster i Finland

OpusCapita Solutions Oy

Domän: Finland 
Y-tunnus: 2846825-4 
Tjänster: Print- och brevtjänster i Finland, scanningtjänster i Finland

OpusCapita Solutions AS

Domän: Norge 
Org nr: 919 779 446 
Tjänster: Scanningtjänster i Norge

Iron Mountain Sweden Ab

Domän: Sverige 
Org.nr. 556508-7946 
Tjänster: Scanningtjänster i Sverige

mySupply APS

Domän: Danmark 
CVR 25 89 43 75 
Services: Connection to the national einvoicing infrastructure